wykaz powierzchni użytkowej mieszkań
dz.124 ,128 ul.Pękowicka

BUDYNEK A powierzchnia mieszkań 753 m2
lokal nr
pokój z aneksemm²
pokójm²
pokójm²
łazienkam²
powierzchnia m²
typ
nr 1 23,10 9,30   4,00 36,40 A1
nr 2 26,90 10,20   4,00 41,10 A2
nr 3 21,80     4,10 25,90 A3
nr 4 26,90 10,20   4,00 41,10 A4
nr 5 27,30 12,30   4,00 43,60 A5
IP            
nr 6 23,10 9,30   4,00 36,40 A6
nr 7 26,90 10,20   4,00 41,10 A7
nr 8 21,80     4,10 25,90 A8
nr 9 26,90 10,20   4,00 41,10 A9
nr 10 27,30 12,30   4,00 43,60 A10
IIP-IIIP            
nr 11 ,16 23,10 9,30   4,00 36,40 A6
nr 12 , 17 26,90 10,20   4,00 41,10 A11
nr 13 ,18 21,80     4,10 25,90 A12
nr 14 , 19 26,90 10,20   4,00 41,10 A13
nr 15 , 20 27,30 12,30   4,00 43,60 A10