Wszystko o „MdM”

Poniżej prezentujemy kompendium praktycznej wiedzy o programie rządowym „Mieszkanie dla młodych” skondensowane w 10 punktach.

Dla kogo ?

 • Osoby w wieku do 35 lat
 • W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka

Jaka pomoc

 • Jednorazowe dofinansowanie wkładu własnego udzielane w momencie wypłaty kredytu.

Jakich dotyczy nieruchomości ?

 • nowo budowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego
 • dopuszczalna jest budowa domów jednorodzinnych systemem gospodarczym ( wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT )

Ile wynosi wsparcie ?

 • Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:
 • W przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania.
 • Małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia w wysokości 15% nabywanego mieszkania.
 • Jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5%
  Wartość odtworzeniowa nabywanego mieszkania jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1m2 mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu. Dla mieszkań o pow. Użytkowej powyżej 50 m2 podstawą do określenia dopłaty będzie 50m2.

Jaki jest limit ceny za 1m2 ?

 • Limit ceny 1m2 powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

Jaki jest limit powierzchni?

W przypadku lokali mieszklnych :

 • maksymalnie 75 m2 pow. użytkowej
 • lub 85 m2 gdy nabywca wychowuje 3 lub więcej dzieci

W przypadku domów jednorodzinnych :

 • maksymalnie 100 m2 pow. użytkowej
 • lub 110 m2 gdy nabywca wychowuje 3 lub więcej dzieci

Jakie są warunki kredytu ?

 • 15 lat to minimalny okres kredytowania
 • kredyty wyłącznie w walucie polskiej
 • maksymalnie 50% środków własnych

Czy można mieć inne mieszkanie ?

 • zainteresowani nie powinni posiadać mieszkania ani w momencie udzielania kredytu ani wcześniej.

Z kim mogę wziąć kredyt ?

 • Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas)
 • Poza tym rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie

Kiedy mogę stracić dofinansowanie ?

 • Jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli np. przerobi mieszkanie na sklep) lub uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu który pozostał do końca okresu 5 lat.Po upływie 5 lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem .

Jak zarezerwować mieszkanie