ul. Słomczyńskiego 19/69, Kraków, 31-234
tel: 12 415 28 11
fax: 12 644 53 58

Wszystko o „MdM”

Poniżej prezentujemy kompendium praktycznej wiedzy o programie rządowym „Mieszkanie dla młodych” skondensowane w 10 punktach.

Dla kogo ?

 • Osoby w wieku do 35 lat
 • W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka

Jaka pomoc

 • Jednorazowe dofinansowanie wkładu własnego udzielane w momencie wypłaty kredytu.

Jakich dotyczy nieruchomości ?

 • nowo budowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego
 • dopuszczalna jest budowa domów jednorodzinnych systemem gospodarczym ( wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT )

Ile wynosi wsparcie ?

 • Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:
 • W przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania.
 • Małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia w wysokości 15% nabywanego mieszkania.
 • Jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5%
  Wartość odtworzeniowa nabywanego mieszkania jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1m2 mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu. Dla mieszkań o pow. Użytkowej powyżej 50 m2 podstawą do określenia dopłaty będzie 50m2.

Jaki jest limit ceny za 1m2 ?

 • Limit ceny 1m2 powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

Jaki jest limit powierzchni?

W przypadku lokali mieszklnych :

 • maksymalnie 75 m2 pow. użytkowej
 • lub 85 m2 gdy nabywca wychowuje 3 lub więcej dzieci

W przypadku domów jednorodzinnych :

 • maksymalnie 100 m2 pow. użytkowej
 • lub 110 m2 gdy nabywca wychowuje 3 lub więcej dzieci

Jakie są warunki kredytu ?

 • 15 lat to minimalny okres kredytowania
 • kredyty wyłącznie w walucie polskiej
 • maksymalnie 50% środków własnych

Czy można mieć inne mieszkanie ?

 • zainteresowani nie powinni posiadać mieszkania ani w momencie udzielania kredytu ani wcześniej.

Z kim mogę wziąć kredyt ?

 • Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas)
 • Poza tym rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie

Kiedy mogę stracić dofinansowanie ?

 • Jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli np. przerobi mieszkanie na sklep) lub uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu który pozostał do końca okresu 5 lat.Po upływie 5 lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem .

Jak zarezerwować mieszkanie

essay writer buy essay online write my college essay do my essay college thesis essay ghost writer custom paper who can write my essay write papers for money edit my paper write my essay essay checker essay editors essay writing help pay for papers essays for sale argumentative essay writer write my essay for me australia
a block plus adb ad blocker adb plus adbiock adblick adblock adblock 1 adblock 2 adblock ad on adblock adblock